7.Εκτη ενοτητα

 pdfile 

Trauma

Passing


«Trauma-1», 2003, χαρτί, μολύβι, γραφίτης, σκόνες, κόλλα, 60 Χ 50 cm


«Trauma-2», 2003, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, γαλβανισμένη λαμαρίνα, 65 Χ 130 cm


«Trauma-3», 2003, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, παιδικό παιχνίδι, 90 Χ 140 cm


«Trauma-4», 2004, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, ακρυλικό, παιδικό παιχνίδι, 74 Χ 138 cm


«Trauma-5», 2004, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, ακρυλικό, παιδικό παιχνίδι, 105 Χ 85 cm


«Trauma-6», 2004, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, ακρυλικό, παιδικό παιχνίδι, 105 Χ 85 cm


«Trauma-7», 2004, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, ακρυλικό, παιδικό παιχνίδι, 105 Χ 85 cm


«Trauma-τρίπτυχο», 2004, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, ακρυλικό, παιδικό παιχνίδι, 105 Χ 85 cm


«Abstract flying», 2004, χαρτί, σκόνες, κόλλα, μολύβι, ακρυλικό, παιδικό παιχνίδι, 140 Χ 90 cm


«Passing» - εγκατάσταση, 2005, σίδερο, ανοξείδωτος χάλυβας, 10 Χ 4,5 Χ 1,20 m


«Passing» - εγκατάσταση – μέρος, 2005, σίδερο, ανοξείδωτος χάλυβας, 10 Χ 4,5 Χ 1,20 m


«Passing» - εγκατάσταση, 2005, σίδερο, ανοξείδωτος χάλυβας, 10 Χ 4,5 Χ 1,20 m