11.Δεκατη ενοτητα

 pdfile 

Καταφύγια

«Καταφύγια», 1983 – 2013, φερτές ύλες, διαστάσεις μεταβλητές